by geototaladm geototaladm

Obiekt – Budynek wielorodzinny – Szczecin, ul. Czcibora
Osiedle „Park Brodowski” – Szczecin, ul. Mankowskiego
Zleceniodawca – MAK DOM Sp. z o.o.
Czas realizacji 2005-2008

Zakres prac – Kompleksowa geodezyjna obsługa :

  • opracowanie map do celów projektowych
  • wytyczenie i inwentaryzacja obiektów kubaturowych,garaży podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego