by geototaladm geototaladm

Obiekt – Sieć kanalizacyjna w ul. Ku Słońcu, Bohaterów W-wy w Szczecinie – metoda bezwykopowa
Zleceniodawca – PFEIFFER Sp. z o.o.
Czas realizacji 2004

Zakres prac – Geodezyjna obsługa budowy