geototaladm

Stargardzki Park Przemysłowy

Obiekt – Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych oraz budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemysłowym
Zleceniodawca – NCC Roads Sp. z o.o.
Czas realizacji 07-12.2006

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem

geototaladm

Estakada na ul. Leszczynowej w Szczecinie

Obiekt – Estakada na ul. Leszczynowej w Szczecinie
Zleceniodawca – BUDIMEX DROMEX S.A
Czas realizacji 2003

Zakres prac – Pełna geodezyjna obsługa budowy
Kontrola bieżąca i końcowa zgodności z projektem oraz :

  • sprawdzanie geometrii elementów prefabrykowanych oraz ich ustawianie i kontrola przed montażem ( próbny montaż )
  • ustawienie wysokościowe pod montaż łożysk
  • wytyczenie kotw mocujących łożyska po zamontowaniu elementów prefabrykowanych ( ustroju nośnego mostu )